Skip to content
Tallinn.ee
Accessibility
 °C
Search for information, services, etc.

Tekstiilijäätmed

Tekstiilijäätmed

tekstiilijaatmed.png

Tekstiilijäätmeid (kasutatud rõivaid/tekstiile) käsitletakse jäätmetena siis, kui valdaja ei kavatse neid enam kasutada ning viskab need ära või kavatseb seda teha.

Tekstiilijäätmed tuleb koguda liigiti. Kodumajapidamises tekkinud liigiti kogutud tekstiilijäätmed (näiteks kasutuskõlbmatuks muutunud rõivad või tekstiilid) tuleb viia jäätmejaama. Ohtlike ainetega (näiteks õli või lahustiga) kokku puutunud tekstiilijäätmed on ohtlikud jäätmed, mis tuleb üle anda jäätmejaama.

tekstiilijaatmete_visuaal.png

Last modified 11.07.2023