Skip to content
Accessibility
 °C
Search for information, services, etc.

Korruptsiooni ennetamine

Korruptsiooni ennetamine

Korruptsiooni ennetamine
Korruptsiooni ennetamise eest Tallinna Lasteaias Õunake vastutav on direktor Katrin Elme.
Kontakt: [email protected], tel:  6 702 484. Direktor informeerib töötajat tööle asumisel, kui antud ametikohaga kaasneb ametiseisund korruptsioonivastase seaduse mõistes ning edastab korruptsioonivastase seaduse veebikoolituse info ja vajalikud materjalid. Lisainfo Justiitsministeeriumi veebilehelt korruptsioon.ee
 

Korruptsioonivastase seaduse ja Tallinna Linnavolikogu 21.03.2013 määruse nr 18 „Korruptsioonivastase seaduse rakendamine“ kohaselt on  lasteaiadirektor kohustatud järgima tegevus- ja toimingupiiranguid.

Korruptsiooni ennetamisel on aluseks Tallinna Haridusameti juhataja 15.08.2023 käskkirjaga nr T-7-1/23/278 (.pdf)kinnitatud Korruptsiooni ennetamise juhend (.pdf)

Tallinna Lasteaed Õunake töötajate ametiseisundite ja korruptsiooniriskiga ametikohad on määratud direktori käskkirjaga 10.04.2023, nr 3-17..asice
Tallinna Lasteaed Õunake vastutavad isikud ostumenetlusega riigihangete korraldamiseks 2024, on määratud direktori käskkirjaga 31.01.2024 nr 1-2/2.asice

Korruptsioonivastase seaduse mõistes ametiseisundit omavate ametikohtade nimekiri:
1.   majandusjuhataja;
2.   õppealajuhataja.
 

Tallinna Lasteaed Õunake ametiisikud, kes teenuste tellimisel ja ostutehingute läbiviimisel peavad lähtuma korruptsioonivastasest seadusest ja sellega kaasnevataest piirangutest (määratud direktori käskkirjaga 09.02.2023 nr 1-2/2), on õppealajuhataja Tiina Keek ja direktori asetäitja majanduse alal Kaie Bachmann.


Lehekülge haldab:

Carmen Kallas
õppealajuhataja

Tel 670 24 86

   
 

Last modified 08.07.2024