Skip to content
Accessibility
 °C
Search for information, services, etc.

Häälte ülelugemine

Häälte ülelugemine

Euroopa Parlamendi 2024 valimistel Tallinna linnas antud häälte ülelugemine toimub esmaspäeval, 10. juunil algusega kell 10 Sõle Spordikeskuses, Sõle 40a. 
 

Vaatleja meelespea:

  • Igaühel on õigus vaadelda valimiskomisjonide ja valimiste korraldajate tegevust ja toiminguid.
  • Vaatleja peab enne vaatlemise alustamist end esitlema.
  • Vaatleja ei või segada valimiskomisjoni ega valimiste korraldaja tööd ega osaleda valimiskomisjoni või valimiste korraldaja pädevuses olevates toimingutes.
  • Kui ruumipuudusel ei ole võimalik tagada kõigile vaatlejatele võrdseid tingimusi toimingute jälgimiseks, toimub vaatlemine valimiskomisjoni või valimiste korraldaja korralduste kohaselt.

Last modified 10.06.2024