Skip to content
Accessibility
 °C
Search for information, services, etc.

Linnaarhiivi kogud

Linnaarhiivi kogud

Seisuga 31. detsember 2016 on Tallinna Linnaarhiivis 1302 arhiivifondi, milles kokku 474 631 säilikut dokumentidega alates 13. sajandist.
1976. aastal trükis avaldatud Eesti NSV Tallinna Riikliku Keskarhiivi arhiivifondide lühiteatmik annab ülevaate arhiivi kogudest seisuga 01.01.1976; 2002. aastal ilmunud Tallinna Linnaarhiivi kogude loend seisuga 01.01.2002.
13.-16. sajandist pärit arhivaalid on peamiselt keskalamsaksa ja ladina keeles. 17.-19. sajandi arhivaalid on valdavalt saksakeelsed.
Alates 19. sajandi 80. aastatest on dokumendid suures osas venekeelsed, alates 1917.-18. aastast peamiselt eestikeelsed.

 

 

 

 

 

Last modified 21.02.2024