Skip to content
Accessibility
 °C
Search for information, services, etc.

Tallinna linna eelarve

Tallinna linna eelarve

Eelarvestrateegia ja arengustrateegia rakenduskava

Tallinna eelarvestrateegia aastateks 2024–2027 (Tallinna Linnavolikogu 19.10.2023 määrus nr 18)eelnõu menetluskäik

Tallinna arengustrateegia „Tallinn 2035“ rakenduskava aastateks 2024–2027 (Tallinna Linnavolikogu 02.11.2023 määrus nr 20), eelnõu menetluskäik

2023-2026 (Tallinna Linnavolikogu 20.10.2022 määrus nr 15), eelnõu menetluskäik
 

2022-2025 (Tallinna Linnavolikogu 17.06.2021 määrus nr 15), eelnõu menetluskäik

2021 -2024 (Tallinna Linnavolikogu 17.12.2020 määrus nr 27), eelnõu menetluskäik

2020 -2023 (Tallinna Linnavolikogu 17.10.2019 määrus nr 19), eelnõu menetluskäik

2019 -2022 (Tallinna Linnavolikogu 14.06.2018 määrus nr 12), eelnõu menetluskäik

2018 -2021 (Tallinna Linnavolikogu 15.06.2017 määrus nr 12), eelnõu menetluskäik

2017-2020 (Tallinna Linnavolikogu 02.06.2016 määrus nr 14), eelnõu menetluskäik

2016‑2019 (Tallinna Linnavolikogu 11.06.2015 määrus nr 10), eelnõu menetluskäik

2015-2018 (Tallinna Linnavolikogu 12.06.2014 määrus nr 17), eelnõu menetluskäik

Eelnevate aastate eelarvestrateegiad
 

2024. aasta eelarve

Tallinna linna 2024. aasta lisaeelarve (eelnõu menetluses) eelnõu menetluskäik

Tallinna linna 2024. aasta eelarve lühiülevaade

Tallinna linna 2024. aasta eelarve eelnõu seletuskiri

 Esitlus - Tallinna linna 2024. aasta eelarve

 Võrdlusandmed 2023. aasta eelarve ja 2024. aasta eelarve eelnõu kohta
 


Linnavalitsuse korraldused

 

2023. aasta eelarve

Tallinna linna 2023. aasta eelarve lühiülevaade

Tallinna linna 2023. aasta eelarve eelnõu seletuskiri

Võrdlusandmed 2022. aasta eelarve ja 2023. aasta eelarve eelnõu kohtaLinnavalitsuse korraldused


 

2022. aasta eelarve

Tallinna linna 2022. aasta eelarve lühiülevaade

Esitlus - Tallinna linna 2022. aasta eelarve

Tallinna linna 2022. aasta eelarve eelnõu seletuskiri

 Võrdlusandmed: 2022. aasta eelarve - 2021. aasta täpsustatud eelarve

Linnavalitsuse korraldused

2021. aasta eelarve

Linnavalitsuse korraldused

2020. aasta eelarve

Linnavalitsuse korraldused

 Eelnevate aastate eelarved

 

Reservfondi eraldised

Tallinna linna reservfondi eraldised (alates 2017. aastast)

Eelnevate aastate reservfondi eraldised (kuni 2016. aastani)

Õigusaktid

Eelarveprotsess

 

 

 

 

Last modified 22.05.2024