Skip to content
Accessibility
 °C
Search for information, services, etc.

Lasteaia moto, visioon, missioon, väärtused

Lasteaia moto, visioon, missioon, väärtused

Moto
„MÄNGIME ÕPPIDES, ÕPIME MÄNGIDES!“

Missioon
"TOETAME PEREKONDA JA LAPSE ARENGUT"

Visioon
"KOOSTÖÖS PEREGA IGALE LAPSELE ÕNNELIK LAPSEPÕLV!"

Väärtused
Lasteaia igapäevases tegevuses ja arendustöös lähtume põhiväärtusest:

 • KOOSTÖÖ - KOOS LOOME, KOOS TEEME
  Teeme ühise eesmärgi nimel koostööd  perede ja lastega, partnerite ja avalikkusega. Teeme koostööd meeskonnas.
  2022.01.17. koostöö 1.png

ja ühisväärtustest:

 • ARENG - ESIMESEST SAMMUST ALGAB TEEKOND
  Oleme avatud uutele ideedele, muudatustele ja ettevõtmistele.
  2022.01.17. areng 1.jpg
 • LOOVUS - LOOVALT LUUES ÕNNELIKUKS
  Austame vabadust ise olla, mõelda, valida, algatada, luua ja tegutseda.
  2022.01.17. loovus 1.png
 • HOOLIVUS - MÄRKAN, HOOLIN, AITAN JA PAITAN
  Hoolime tervislikust eluviisist, loodusest ja  ümbritsevast keskkonnast. Märkame ja vajadusel toetame teisi ja oleme valmis ka ise teistele toetuma.
  2022.01.17. hoolivus 1.png

   

 

 

 

Last modified 21.02.2024