Skip to content
Accessibility
 °C
Search for information, services, etc.

Üldinfo

Üldinfo


Oleme õnnelikud näha Teid ja Teie last meie lasteaias. Oleme tänulikud, et Te valisite meie lasteaia. 
Loodame, et Teie lapsel oleks siin mugav, lõbus ja huvitav.

Asutus tagab 1.5 - 7 aastaste laste edukat kasvatust ja õpetust. 
Lasteaed töötab tööpäevadel kell 6.30 – 18.30
Lasteaed asub Lasnamäe linnaosa lõpus, bussipeatusest ja peatänavast kaugel. Läheduses asub Pirita jõgi.
Õueala on suur ja avar. Igal rühmal on oma mänguvälja ala. Lasteaia territoorium on hoolitsetud, pidevalt täiendatakse haljastust ning soetatakse mänguväljakuid ja –seadmeid.
Lasteaias on spordi- ja muusikasaal, mugavad kahetoalised rühmaruumid, metoodika ja logopeedi kabinetid, juhtkonna kabinetid, köök, tervishoiutuba, pesu- ja toiduladu, ruumid abitöölistele, personalituba, kostüümide ja dekoratsioonide panipaigad.
Kvaliteetseks haridusprotsessi korraldamiseks on lasteaia käsutuses tehnika, mängu- ja õppematerjalid.

Lasteaias on järgmised võimalused:

  • erivajadustega laste toetamine tugiteenuse kaudu;
  • omanäolised muusikategevused;
  • koreograafia tegevused lastele;
  • terviseedendamise arendamine rühmades;
  • õigesti tasakaalustatud toitumine;
  • tulemuslik eesti keele õpe.


Missioon
Lasteaia missioon on luua tingimusi, mis toetavad lapse individuaalsust ja soodustavad kompetentside kujundamist, mis tagavad lapsele tema edu nii tänapäeval  kui ka tulevikus.

Visioon
Tallinna Kuristiku Lasteaias on loodud arendav hariduskeskkond, mis soodustab laste  kasvamist terveteks, elujaatavateks, loovateks ja otsustusvõimelisteks isiksusteks.

Põhiväärtused

  • Avatus - oskus osaleda kommunikatsiooni protsessis ning püüdlus uuenduste poole;
  • Koostöö – sotsiaalne kompetentsus, tihe koostöö vanemate, laste ning partneritega;
  • Professionaalsus – oskus töötada erinevate infoallikatega ja leida kõikidele probleemidele aja- ja asjakohane lahendus.

Last modified 21.02.2024