Skip to content
Accessibility
 °C
Search for information, services, etc.

Lasteaia visioon, missioon, väärtused

Lasteaia visioon, missioon, väärtused

Visioon

Oleme loonud parima kasvamist ja arengut toetava keskkonna õnnelikele õppijatele.

Missioon

Südalinna südames südamest südamesse. 

Väärtused

Meie jaoks olulised väärtused on järgmised: 
professionaalsus - omame teadmisi, oskusi ja tahet lapse arengu maksimaalseks toetamiseks,
turvalisus - väärtustame vaimset ja füüsilist tervist ning sise– ja väliskeskkonna ohutust

Meie põhiväärtusi toetavad lisaväärtused, mis peituvad sõnas SIPSIK.

S - sõbralikkus - oleme usaldusväärsed, ausad, viisakad ja abivalmid;
I  - innovaatilisus - oleme uuendusmeelsed ja avatud
P - pühendumine - teeme oma tööd hästi ja väga hästi
S - sallivus – hoolime, mõistame, märkame ja toetame üksteist
I  - inspiratsioon - inspireerime ennast ja teisi enda ümber, oleme loovad
K - koostöö - tahame, oskame ja loome koos huvigruppidega parima keskkonna

Lasteaia moto:  lapse päev alaku rõõmuga ja lõppegu rahuloluga.

Tallinna lasteaia Sipsik õpetajate poolt loodud animatsiooni väärtustest leiab siit

 

Lehekülge haldab:

Carmen Soo, dirketor
Tel 648 1752, e-post: [email protected]

Last modified 21.02.2024