Skip to content
Tallinn.ee
Accessibility
 °C
Search for information, services, etc.

2023/2024 õppeaasta eesmärgid

2023/2024 õppeaasta eesmärgid

 

2023/2024 õppeaasta eesmärgid

  1. Lapsed on kaasatud õppe- ja kasvatustegevuste kavandamisse, suunatud tegema valikuid ning tehtut analüüsima. 
  2. Õppe- ja kasvatustegevuses on toetatud lapse algatusvõime ja ettevõtlikkus.
  3. Õppe- ja kasvatustegevuses on arvestatud lapse individuaalsuse ja tema arengupotentsiaaliga.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lehekülge haldab:

Kristiine-Teele Satsi, arendusjuht
Tel 5181606, e-post: [email protected]

 

Last modified 21.02.2024