Skip to content
Accessibility
 °C
Search for information, services, etc.

Arengukava

Arengukava

Tallinna Nurmenuku Lasteaia arengukava on dokument, milles on määratud kindlaks lasteaia arendamise valdkonnad ja põhisuunad kuueks aastaks, tegevuskava kolmeks aastaks ning arengukava uuendamise kord.

Arengukava koostamisel on lähtutud Tallinna haridussüsteemi arengusuundadest, sisehindamistulemustest ning asutuse hetkeolukorrast.

Lasteaia arengukava kehtivusaeg algas 01.01.2022 ning lõpeb 31.12.2024.

Tallinna Nurmenuku Lasteaia arengukava 2022- 2024

Last modified 21.02.2024