Skip to content
Accessibility
 °C
Search for information, services, etc.

Soodustused

Soodustused

 

https://teele.tallinn.ee/documents/113785/view#preview

 

Toitlustamise toetus

Toitlustamise toetuse saamise õigus on juhul, kui:

  • lapse ja tema vanema(te) või teda asendava isiku rahvastikuregistri järgne elukoht on Tallinn;
  • perekonna netosissetulek ühe leibkonnaliikme kohta on alla 95,87 euro kuus;
  • Tallinna lastekodudes elavatel lastel.  

Toetuse määramise aluseks on vanema avaldus, kus on märgitud andmed kõigi leibkonnaliikmete kuu netosissetuleku kohta ja elukohajärgse rahvastikuregistri osakonna tõend.

Avaldus tuleb lasteaiale esitada 10. septembriks ja 10. jaanuariks. Kui vanem ei ole avaldust esitanud, võib seda teha ka haridusasutuse pedagoog või sotsiaaltöötaja.

Toidupäeva maksumused on lasteaedades erinevad, selle suuruse otsustab hoolekogu.

 

Lisainfo

Toetuste maksmisega tegelevad Tallinna Sotsiaal-ja Tervishoiuamet ja linnaosade sotsiaalhoolekande osakonnad. 

Soodustusi Tallinna lasteaedades reguleerivad õigusaktid:

 

 

Lehekülge haldab:

Carmen Kallas
õppealajuhataja

Tel 670 24 86

Last modified 08.07.2024