Skip to content
Tallinn.ee
Accessibility
 °C
Search for information, services, etc.

Tallinna Linnavolikogu valimised 2013

Tallinna Linnavolikogu valimised 2013

Kandideerimise ja hääletamise teave

Tallinna Linnavolikogu valimine toimus 20. oktoobril 2013

TULEMUSED!

TULEMUSED VEEBIKAARDIL

TALLINNA LINNAVOLIKOGU VALIMISTULEMUSTE PROTOKOLL

 

KANDIDAATIDE KOONDNIMEKIRI

Kandidaatide ülelinnaline nimekiri

Vabariigi valimiskomisjon

Tallinna linna valimiskomisjon

Kes saab hääletada?

Kes saab kandideerida?

Kus ja millal saab hääletada?

Kuidas toimub hääletamine?

Eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda

Valimisjaoskonnad valijatele, kelle elukoha andmed on linnaosa täpsusega

Vaatleja

 

Halduskogusse kandideerimine

Linnaosa halduskogu liikmeks võib olla isik, kelle püsiv elukoht linnavolikokku kandideerimisel on rahvastikuregistri järgi Tallinnas selles linnaosas ja kes on kandideerimisel avaldanud soovi halduskogu töös osaleda.

Linnaosa halduskogusse kandideerimise sooviavaldus ja kandidaatide ringkonnanimekirjad esitatakse Tallinna linna valimiskomisjonile koos linnavolikokku kandideerimise avaldusega hiljemalt 40. päeval enne valimispäeva. Hiljemalt 35. päeval enne valimispäeva avaldused registreeritakse.

Erakond ja valimisliit peavad esitama järgmised avaldused:

Üksikkandidaat peab esitama:

  • Sooviavaldus linnaosa halduskogu töös osalemiseks (.rtf) , (.pdf) 

 

Vaata lisaks

Tallinna linnaosade halduskogude kandidaatide registreerimine (Tallinna linnaosade halduskogude koosseisude kinnitamise ja seal muudatuste tegemise komisjoni 13. septembri 2013 otsus nr 24)

Tallinna Linnavolikogu järgmise koosseisu liikmete arvu ja 2013. aasta valimisteks valimisringkondade arvu, piiride ja mandaatide arvu kindlaksmääramine (Tallinna Linnavolikogu 15. juuni 2013 otsus nr 85)

Valimisjaoskondade moodustamine (Tallinna Linnavalitsuse 28. augusti 2013 määrus nr 150)

Jaoskonnakomisjoni liikmekandidaadi avalduse ankeet.

 

Tallinna linna valimiskomisjoni 03.10.2013 koolituspäev

  1. Tallinna linna valimiskomisjoni esimehe Toomas Sepa ettekanne (.ppt)
  2. Vabariigi Valimiskomisjoni esimehe Alo Heinsalu ettekanne (.pdf)
  3. IT-tugiteenuse kasutamise meelespea (.doc)
  4. Koostöö politseiga (.doc)

 

Tallinna linna valimiskomisjoni 27.08.2013 seminar erakondadele, valimisliitudele ja üksikkandidaatidele

  1. Tallinna linna valimiskomisjoni esimehe Toomas Sepa ettekanne (.pdf)
  2. Vabariigi Valimiskomisjoni nõuniku Arne Koitmäe ettekanne (.pdf)
  3. Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjoni nõuniku Zoja Masso ettekanne (.pdf)

 

Last modified 22.02.2024