Skip to content
Accessibility
 °C
Search for information, services, etc.

Tallinna Linnavolikogu valimised 2013

Tallinna Linnavolikogu valimised 2013

Tallinna Linnavolikogu valimine toimus 20. oktoobril 2013.

Halduskogusse kandideerimine

Linnaosa halduskogu liikmeks võib olla isik, kelle püsiv elukoht linnavolikokku kandideerimisel on rahvastikuregistri järgi Tallinnas selles linnaosas ja kes on kandideerimisel avaldanud soovi halduskogu töös osaleda.

Linnaosa halduskogusse kandideerimise sooviavaldus ja kandidaatide ringkonnanimekirjad esitatakse Tallinna linna valimiskomisjonile koos linnavolikokku kandideerimise avaldusega hiljemalt 40. päeval enne valimispäeva. Hiljemalt 35. päeval enne valimispäeva avaldused registreeritakse.

Erakond ja valimisliit peavad esitama järgmised avaldused:

Üksikkandidaat peab esitama:

  • Sooviavaldus linnaosa halduskogu töös osalemiseks (.rtf) , (.pdf) 

Vaata lisaks

Tallinna linnaosade halduskogude kandidaatide registreerimine (Tallinna linnaosade halduskogude koosseisude kinnitamise ja seal muudatuste tegemise komisjoni 13. septembri 2013 otsus nr 24)

Tallinna Linnavolikogu järgmise koosseisu liikmete arvu ja 2013. aasta valimisteks valimisringkondade arvu, piiride ja mandaatide arvu kindlaksmääramine (Tallinna Linnavolikogu 15. juuni 2013 otsus nr 85)

Valimisjaoskondade moodustamine (Tallinna Linnavalitsuse 28. augusti 2013 määrus nr 150)

Jaoskonnakomisjoni liikmekandidaadi avalduse ankeet.

Tallinna linna valimiskomisjoni 03.10.2013 koolituspäev
Tallinna linna valimiskomisjoni 27.08.2013 seminar erakondadele, valimisliitudele ja üksikkandidaatidele

Last modified 25.06.2024