Skip to content
Accessibility
 °C
Search for information, services, etc.

Riiklik järelvalve

Riiklik järelvalve

Tallinna haridusasutuste üle teostab riiklikku järelevalvet Harju Maavalitsus (riikliku järelevalve dokumendid)
 
Tuleohtusalast järelevalvet teostab asutustes Päästeameti Põhja päästekeskus (dokumendiregister).
Tervisekaitse nõuete täitmist asutuses kontrollib Terviseameti Põhja Talitus. Valdkonda reguleerivad õigusaktid on leitavad Terviseameti koduleheküljelt
 
Lehekülge haldab:

Carmen Soo, dirketor
Tel 648 1752, e-post: [email protected]

Last modified 21.02.2024