Skip to content
Accessibility
 °C
Search for information, services, etc.

Riiklik järelvalve

Riiklik järelvalve

  • Järelvalve

    1)  Eesti Vabariigi põhiseaduse kohaselt on haridus riigi järelevalve all.

    Riiklikku ja haldusjärelevalvet teostatakse koolieelsetes lasteasutustes, üldhariduskoolides, kutseõppeasutustes, huvikoolides, noortelaagrites, täiskasvanute koolitusasutustes.

    Täpsem teave  Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehel rubriigis "Järelvalve"

  • Haridus- ja Teadusministeeriumi kontaktandmed: Munga 18, Tartu 50088; eposti aadress: [email protected]; telefon: 735 0222. 

 

Last modified 21.02.2024