Skip to content
Accessibility
 °C
Search for information, services, etc.

Üldinfo

Üldinfo

Tallinna Päikesejänku Lasteaed

on seitsmerühmaline eesti keelne lasteaed. Lasteaed on avatud 7.00-19.00. Kella 7.00-8.00 ja 18.00-19.00 töötab valverühm.

4 vanuserühma asuvad aadressil Invaliidi 5 ja 2 liitrühma ning 1 sõimerühm asuvad aadressil Liivalaia 7

Tallinna Päikesejänku Lasteaia visioon, missioon ja põhiväärtused:

Lasteaia töötajad ja lapsevanemad peavad oluliseks, et koostööna sündinud otsused ja kokkulepped tagavad kindlustunde ning eesmärgipärase tegevuse kaudu rakendame visioonist kantud missiooni. Oma missiooni sõnastamisel lähtusime sellest, et tasakaalukas, laste eale ja individuaalsetele võimetele kohase ning mitmekülgsete võimalustega alushariduse andmine meie lasteaias on üks osa hariduse omandamise teel (nö suure ja tervikliku pildi nägemine)

Meie visioon:

Töötame selle nimel, et kõik Päikesejänku lasteaia lapsed saaksid edasises elus hästi hakkama.

Meie missioon:

Loome üheskoos õnneliku lapsepõlve–turvalise ja kaasaegse keskkonna lapse mitmekülgseks arenguks.

Meie põhiväärtused:

  • Hoolin iseendast ja maailmast enda ümber

Tean, et inimesed on erinevad, ja arvestan sellega

Oskan kuulata ja olen osavõtlik

Jagan julgelt oma mõtteid ja arvamusi

Jälgin tervislikke eluviise ja hoian keskkonda

  • Olen uudishimulik ja tahan õppida

Olen avatud meelega

Tean, et ma alati ei tea, ja küsin vajadusel abi

Leian ja katsetan uusi valikuid ja suundi

Ma ei karda eksida

Näen uuendustes võimalusi

Aitan ka teistel õppida ja areneda

  • Teistega koos suudan rohkem

Seisan selle eest, et iga laps meie lasteaias on hoitud

Väärtustan teiste kogemust ja panust

Osalen aktiivselt ühistes ettevõtmistes ja algatan ise koostegemisi

Olen teiste vastu sõbralik ja heatahtlik

  • Naeratusega muudan maailma paremaks

Märkan oma tundeid ja oskan nendega toime tulla

Olen empaatiline ja arvestan teiste tunnetega

Teen oma tööd särasilmselt

Sütitan teisi hea tuju ja rõõmsa meelega

 

 

Last modified 21.02.2024