Skip to content
Accessibility
 °C
Search for information, services, etc.

Reklaamimaks Tallinnas

Reklaamimaks Tallinnas

Voldik "Reklaamimaks Tallinnas" (pdf) Reklaamimaks-EST_esikaas_web.jpg

Voldik "Налог на рекламу в городе Таллинне" (pdf) 

Alates 1. jaanuarist 2014 jõustuvad Tallinnas reklaamimaksu muudatused, mille
kohaselt haldavad uuest aastast reklaamimaksu kaks maksuhaldurit – Tallinna Strateegiakeskuse ettevõtlusteenistus ning maksu- ja tolliamet.

Muudatuste kohaselt esitatakse uuest aastast reklaamimaksu deklaratsioonid ning tasutakse maks maksu- ja tolliametile, maksujärelevalve funktsiooni teostab Tallinna Strateegiakeskuse ettevõtlusteenistus.

Maksukohuslastel tasub tähelepanu pöörata asjaolule, et maksukohustuse puhul, mis tekib maksustamisperioodi eest kuni 31. detsembrini 2013, on maksuhalduriks Tallinna Ettevõtlusamet. Ent maksukohustuse puhul, mis tekib 1. jaanuarist 2014, on maksuhalduriteks vastavalt 13. juuni 2013.a halduslepingule nr 86 maksu- ja tolliamet ning Tallinna Ettevõtlusamet (praegu Tallinna Strateegiakeskuse ettevõtlusteenistus).

Maksukohustuse puhul, mis tekib maksustamisperioodi eest kuni 31. detsembrini 2013, tuleb maksudeklaratsioon esitada ja reklaamimaks tasuda Tallinna Ettevõtlusametile. Maksukohustuse puhul, mis tekib maksustamisperioodi eest alates 1. jaanuarist 2014, tuleb aga maksudeklaratsioon esitada ning reklaamimaks tasuda maksu- ja tolliametile.

Maksudeklaratsioone saab esitada MTA-le e-maksuameti/e-tolli kaudu www.emta.ee, digiallkirjastatult e-posti aadressil [email protected], posti teel aadressil Lõõtsa 8, 15176 Tallinn ja MTA teenindusbüroodes.

1. jaanuarist 2014 tekkivate maksustamisperioodide osas tuleb deklaratsioon esitada elektroonselt juhul, kui reklaamimaksuobjekte on rohkem kui kümme.

1. jaanuarist 2014 jõustuvad Tallinna Linnavolikogu 17.12.2009 määruse nr 44 „Reklaamimaks Tallinnas“ muudatused, määrus on kättesaadav aadressilt https://www.riigiteataja.ee/akt/426062013030.

 

Last modified 21.02.2024