Skip to content
Accessibility
 °C
Search for information, services, etc.

Tallinna Luha Lasteaia töökorraldus

Tallinna Luha Lasteaia töökorraldus

Lasteaed on avatud esmaspäevast reedeni kella 7.00 kuni 19.00. Rühmade info all on kõigi rühmade lahtioleku ajad märgitud. Muudatustest rühmade lahtiolekuaja kohta teavitatakse lastevanemaid Eliisi vahendusel.

01.09.2023 - 14.06.2024 asub valverühm II korrusel PATSUPAIDE rühmaruumis ja tegutseb valverühmana 7:00 - 7:30 ja 18:00 - 19:00.
Patsupaide rühma tel nr 5332 4056.

17.06.-28.06.2024 asub valverühm II korrusel SÄRTSUDE rühmaruumis ja tegutseb valverühmana 7:00 - 7:30 ja 18:00 - 19:00.
Särtsude rühma tel nr 5331 7280.

Uusaastale, Eesti Vabariigi aastapäevale, võidupühale ja jõululaupäevale eelnevat tööpäeva lühendatakse kolme tunni võrra.

Lasteaia suvise kollektiivpuhkuse aeg teatatakse lastevanematele veebruaris. Kollektiivpuhkuse ajal võimaldatakse lastele lastevanemate sooviavalduse alusel lasteaiakoht asenduslasteaias. Suveperioodil on lasteaias rühmad ühendatud seoses laste vähesusega.

Last modified 05.06.2024