Huvitegevused

 

Tallinna Endla lasteaias alustas käesoleval õppeaastal huvihariduse pilootprogramm 4-7 aastastele lastele, mis kestab  14.09.2020 – 31.05.20201. Huvihariduse piloodi raames võimaldatakse 4-7 aastastel  Endla õpiruumi lastel osaleda Tallinna Kunstikooli algõppe õppekavadel neljal õppesuunal.  KUNST JA KESKKONDLOOV ENESEVÄLJENDUS ;KUNST JA KULTUURSUS MEIE ÜMBER;  KUNST JA LIIKUVAD VORMID

Tallinna Haridusamet on otsustanud toetada projekti pilootprojektina ajavahemikus 14.09.2020-31.05.2021. Antud ajavahemiku ringijuhendajate  tööjõukulu rahastatakse linnakassast.

Kinnitatud huviringi kuutasu lapsevanemale on:

  • 1 - 2 suunal osalemiseks 10€ 
  • 3 - 4 suunal osalemiseks 20€ 

Pilootprojekt katab lasteaia õppekava väliseid valdkondi pakkudes võimalust 4 suunal süvenemiseks ning kunstialast algõppe võimalust 4-7 aastastele lastele.  Pilootprojekti õppetegevused viiakse ellu  lasteaia õppekava järgsete õppetegevuste välisel ajal.

Pilootprojekti lõpul tehakse juhtrühma poolt nähtavaks sidus- ja huvigruppidele toimunud huvihariduse kvaliteedi (arengunihe). Mõõdikute süsteemi välja töötamisse kaasatakse THA huvihariduse ja projektis osalevate lasteaedade kuraatoreid, piloodis osalenud lapsi, ringide juhendajad ja lapsevanemad.

 Huvitegevustes osalemiseks 2020/2021 õa, on võimalik oma laps registreerida SIIN 

Lastevanemate soovidele ja tagasisidele toetudes on Endla lasteaias sellel õppeaastal võimalik lapsi registreerida ÜLDFÜÜSILISE LIIKUMISE teeningutesse. Trennid hakkavad toimuma NELJAPÄEVITI (õues) ajavahemikul 16.30-17.15. Kuumaks on 15€. (treeningud ja huvihariduses osalejate tegevused kavandatakse nii, et  üldfüüsiline treening looduskooliga ei kattuks)

MTÜ-le Põhja-Tallinna Jalgpalliklubi tasutud õppemaksult saab tulumaksu tagasi ehk 15 eurose kuumakse puhul tähendab see 3 eurot (nii et nö lõpphind on 12 eurot), siis on vajalik laste isikukoodid ja selleks palume, et lapsevanemad täidavad ära klubi liitumisankeedi: https://jkvolta.ee/liitu-klubiga/ .Ankeedil on kõige tähtsam kontaktinfo ja lapse isikukood ning kõige lõpus on vaja valida rippmenüüst grupi nimi. See on „Endla lasteaed“. Esimene treening on neljapäeval, 24. septembril kell 16.30 ja trenni pikkus on 45 minutit (oleme teinud varem 30 minutilised trennid, kuid senine kogemus näitab, et 45 minutit on mõistlikum)."

Viimati muudetud: 30.12.2020