Lasteaiatasu

Lasteaiatasu jaguneb kaheks: vanema poolt kaetavaks osaks (n-ö "kohatasuks") ja toidurahaks.

Alates 1. jaanuarist 2019 on vanema poolt kaetava osa maksumuseks 65,88 eurot.

Koolieelse lasteasutuse seadusest tulenevalt võib vanema osa määraks (n-ö kohatasu) olla kuni 20% Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast.

Tallinnas on kohatasuks summa, mis moodustab 12,2% Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast.

Koolieelsetes munitsipaallasteasutustes vanemate osa määra (ehk kohatasu) kehtestamist reguleerib Tallinna Linnavolikogu 10.12.2015 määrus nr 27 Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr

Toidupäeva maksumust vaata siit.

Viimati muudetud: 07.05.2019