Tegevuskava

Tallinna Endla lasteaia 2017/2018 õppeaasta eesmärk on:

Laste õpiruumi õnnestumisi, ettevõtlikkust ja eakohast arengut on toetatud läbi projektipõhise õppeprotsessi, kus õppimine on toimunud lapsest lähtuvalt, erinevates õpikeskkondades, kasutades erinevaid aktiivõppe meetodeid.

Lasteaia 2017-2018 õppeaasta TEGEVUSKAVA (.pdf).

Tegevuskava alusel on valminud rühmade nädalateemad, rühmade ja lasteaia ürituste plaan. 

Viimati muudetud: 19.08.2019