Tegevuskava

Tallinna Endla lasteaia 2020/2021 õppeaasta eesmärk on:

Õnnelik ja võimestatud õpetaja suudab luua õpiruumi, arvestades kõikide osalejate eripära ja personaalseid tugevusi. 

    1. Lasteaias on kujundatud kultuuril, keelel, väärtustel ning hoiakutel põhinev õpikeskkond, mis arvestab igaühe sotsiaalse ja grupilise identiteediga (multikultuursusega).
    2. Projektõppe põhine õpiruum, kus rakendatakse järjepidevalt huvihariduse lõimingut õppe- ja kasvatustöösse, mis motiveerib last koostöös perede ja õpetajatega arendama oma teadmisi ning oskusi õpiteekonna disainimisel.

Lasteaia 2020-2021 õppeaasta TEGEVUSKAVA

Viimati muudetud: 11.02.2021