Töökorraldus

Lasteaed on avatud esmaspäevast reedeni kell 7.00 kuni 19.00.   

Rühmade info all on kõigi rühmade kontaktid märgitud.    Muudatustest rühmade lahtiolekuaja kohta teavitatakse lastevanemaid eelnevalt kirjalikult rühma stendil ja e-posti vahendusel.  

Uusaastale, Eesti Vabariigi aastapäevale, võidupühale ja  jõululaupäevale eelnevat tööpäeva lühendatakse kolme tunni võrra.  

Lasteaia suvise kollektiivpuhkuse aeg teatatakse  lastevanematele jaanuari kuus. Kollektiivpuhkuse ajal võimaldatakse lastele lastevanemate sooviavalduse alusel lasteaiakoht asenduslasteaias.

Viimati muudetud: 20.11.2017