Avaleht › Tallinna Energiaagentuur

Tallinna  Energiaagentuur on asutatud Tallinna Linnavolikogu 15. novembri 2012 otsusega nr 157 "Tallinna Keskkonnaameti hallatava asutuse Tallinna Energiaagentuuri asutamine". Tallinna Energiaagentuur tegeleb alates  01. jaanuarist 2013. a. kohaliku omavalitsuse ning kogukonna energiakasutuse säästmise ja mõistliku kasutamise suunamisega.

Tallinna Energiaagentuuri põhiülesandeks on Tallinna linna säästva energiamajanduse planeerimine ja arendamine.

Tallinna Energiaagentuuri ülesanded:

  • linnapeade paktist tulenevate kohustuste täitmise korraldamine ja koordineerimine ning rakendusaruannete ettevalmistamine;
  • Tallinna säästva energiamajanduse tegevuskava väljatöötamine ja täitmise korraldamine;
  • Tallinna säästva energiamajanduse tegevuskava täitmise seire, uuringute korraldamine ning tegevuskava muutmine ja täiendamine;
  • elanikkonna teadlikkuse suurendamine säästva energia valdkonnas, sh ürituste korraldamine;
  • säästva energia meetmeid ja põhimõtteid käsitlevate Tallinna õigusaktide väljatöötamine või osalemine nende väljatöötamisel;
  • säästva energia valdkonda kuuluvate projektide, sh välisrahastusega projektide, algatamine ja elluviimine koostöös asjaomaste Tallinna linna ametiasutustega;
  • koostöö korraldamine riigi- ja omavalitsusasutuste, vabaühenduste, juriidiliste ja eraisikutega säästva energia valdkonnas, sh koostöö teiste energiaagentuuridega ja osalemine energiaagentuuride rahvusvahelises võrgustikus.