Energiasäästust


Energiasäästlikkus on kütuste    tootmise, transpordi ja kasutamise samuti elektri ja soojuse    genereerimise ja nende muundamise, ülekande ja jaotamise ning    tarbija juures kasutamise võimalikult ressursisäästlik ja    keskkonnateadlik tarbimine.  

Energiasäästu saavutamisele on viimasel kümnel aastal palju  tähelepanu pööratud. Üks hea näide korterelamu  terviklikul rekonstrueerimisel saavutatud küttekulude kokkuhoiust on Koskla 7, mis pärjati ka Eesti  Kodukaunistamise  Ühenduse poolt läbiviidud konkursil  18. jaanuaril Koduomanike Kongressil tunnustusega "Energiasäästlik kaunis kodu 2014".

 

Korterelamute tervikrekonstrueermmisel on oluline kulude seire. Lihtsam ja kindlam viis igapäevaselt kulusid kontrolli all hoida on internetipõhine jälgimismissüsteem, mida pakub elamutele energiaagentuuri koostööpartner Profener OÜ.

Profener OÜ eesmärk on pakkuda kvaliteetset konsultatsiooniteenust küttesüsteemide täislahenduste väljatöötamisel, kasutades selleks võimalikult palju taastuvatel energiaallikatel (tuul, päike, maa, vesi, biomass, õhk) põhinevaid süsteeme. Analüüsiprogramm EnergiaHaldur aitab efektiivselt energiakasutust jälgida. www profener.ee

Profener on välja andnud käsiraamatu, mis on ka allalaetav siit.

 

Viimati muudetud: 16.02.2015