Korterelamute rek.toetused


Elamufondi rekonstrueerimisega on võimalik vähendada hoonete kütteenergia vajadust kuni 50% ja saavutada sellega imporditavate fossiilkütuste mahu vähenemine ja CO2 emissiooni vähenemine. Samas on võimalik samal ajal parandada elukeskkonna kvaliteeti ning sisekliimat, tõsta kinnisvara väärtust,   vähendada eluasemefondi ülalpidamiskulusid ning edendada tööhõivet ehitussektoris. Seega on üks jätkuvaid olulisemaid investeeringuvajadusi eluasemesektoris korterelamute energiatõhususe parendamine läbi tervikliku rekonstrueerimise.

Korterelamutes energiatõhususe saavutamist toetatakse SA KredEx vahendusel. Vt lisa www.kredex.ee. Perioodi 2014-2020 struktuurifondid on peagi avanemas ja 2015. aasta kevadel prognoosib SA KredEx uue, täpsustatud tingimustega taotlusvooru avamist.

Enne korterelamu tervikrekonstrueerimise planeerimist on soovitav tutvuda elamufondi energiakasutuse ja tehnilise seisukorra kaardistamise uuringutega, mis on eelnevatel aastatel SA KredExi poolt tellitud ja kättesaadavad veebilehelt: http://www.kredex.ee/energiatohususest/energiatohusus/uuringud/

Tallinna linnas asuvate korterelamute rekonstrueermist toetatakse täiendavalt linna eelarvelistest vahenditest vastavalt  Tallinna Linnavolikogu 15. oktoobri 2009 määrusele  nr 38 alusel projekti „Fassaadid korda“raames. Korteriühistutel on võimalik taotleda oma linnaosa valitsuse kaudu rahalist abi korterelamu renoveerimislaenu taotlemiseks vajaliku omafinantseeringu katmiseks. Vt lisa: http://www.tallinn.ee/fassaadidkorda/. Vahendid selleks eraldatakse iga-aastaselt eelarve kinnitamisega ja korterelamute tervikrekonstrueerimiseks  saab toetuse  esitada taotlusi eelarveliste vahendite ammendumiseni.

Viimati muudetud: 23.12.2014