TEA nõukogu koosolek 11.06.2018


11.06.2018   kell 15.00-17.00

Vabaduse väljak 7, IV korrus, istungite saal

Nõukogu liikmed: Züleyxa  Izmailova (esimees), Relo Ligi (aseesimees), Aadu Paist, Aare Vabamägi, Andres Jaadla, Madis Laaniste, Tiit Kallaste,  Vladimir Panov, Priit Willbach, Arvi Hamburg, Jarek Kurnitski, Helen  Sooväli-Sepping, Tuuliki Kasonen,  Ain Laidoja.

Kutsutud: Andres Meesak,  Aleksander Laane,  Olev-Andres Tinn.

Päevakord:

  1. Avasõnad - Zyleyxa Izmailova                                                                               
  2. Linnapeade pakt ja Mayors Adapt : linna kohutused kliima ja energiapoliitika väljatöötamisel (SECAP) -  Pille Arjakas                                                                     
  3. Tallinna CO2 heide ja  SEAP eesmärkide täitmine – Aare Vabamägi                   
  4. Tallinna linnas päikeenergia kasutamisest: PEJ projeketid – Andres Meesak        
  5. TEA nõukogu koosseisu muutmisest - Pille Arjakas                                   
  6. Jooksvad küsimused ja arutelu TEA valdkonda puudutavatel teemadel               
  7. Järgmise koosoleku võimalik teema ja kuupäev – TEA nõukogu liikmed              
  8. Koosoleku lõppsõna                                                                                                

 

 

Lisa: Tallinna kliima- ja energiamajanduse tegevuskava 2030, visiooniga 2050 lähteülesanne

 

Züleyxa Izmailova

Nõukogu esimees

Viimati muudetud: 27.06.2018