TEA nõukogu koosolek 17.04.2013


 

 Koht:  Tallinna Linnavalitsus, Vabaduse väljak 7 –   411, istungite saal.

 

 Kuupäev:   17.04.2013.a.

 Kellaaeg:   15:00

 

Nõukogu   liikmed: Arvo Sarapuu (esimees), Aadu Paist, Aare Vabamägi, Anto Raukas,   Madis Laaniste (puhkusel 14.04), Raimo Jõgeva, Roode Liias, Tiit   Kallaste,  Tõnu Karu, Vladimir Panov.

 

Kutsutud:   Relo Ligi, Villu Pella

  

 

                  Päevakorra projekt:

  

 

Jrk.nr.

Päevakorra punkt

Ettekandja

Kellaaeg

1

 Avasõnad

Arvo   Sarapuu

15:00

2

Nõukogu   liikmete enesetutvustus

Nõukogu   liikmed

15:05

3

Energiaagentuuri   loomise eesmärk, vahendid nende saavutamiseks

Arvo   Sarapuu

15:25

4

 Nõukogu   reglement-töökorralduse projekti arutelu   

Arvo   Sarapuu

15:35

5

 Ülevaade   energiaagentuuri tegevusest 

Villu   Pella

15:45

6

 Ideid energiasäästunädalaks,   võimalik rõhuasetus.

Nõukogu   liikmed

15:55

7

 Ettepanekuid   energiaagentuurile elanikkonna teadlikkuse tõstmiseks, kolmanda sektori ja   ettevõtete kaasamiseks püstitatud ülesannete täitmiseks. Võimalikud koostööpartnerid.

Nõukogu   liikmed

16:10

8

 Lõppsõna  

 Arvo   Sarapuu

16:30

9

 Järgmise   koosoleku kuupäev 

 Arvo   Sarapuu

16:35

 Lisad: 1. Linnavalitsuse otsus nõukogu liikmete   kinnitamiseks

           2.   Tallinna Energiaagentuuri põhimäärus

           3. Nõukogu   töökorraldus – reglement. Projekt.

 

Arvo Sarapuu

Nõukogu esimees

Viimati muudetud: 02.02.2018