TEA nõukogu koosolek 22.09.2015


Tallinna Energiaagentuuri

nõukogu koosolek

 

 

 Koht:  Tallinna Energiaagentuur, Estonia pst 5a.

 

 Kuupäev:   22.09.2015.a.

 Kellaaeg:   15:00

 

Nõukogu   liikmed: Arvo Sarapuu (esimees), Relo Ligi (aseesimees), Aadu Paist, Aare   Vabamägi, Anto Raukas, Madis Laaniste, Raimo Jõgeva, Roode Liias, Tiit   Kallaste,  Tõnu Karu, Vladimir Panov,   Priit Willbach.

 

Kutsutud:,   Sander Saat, Lauri Tabur, Pille Arjakas, Villu Pella

  

 

                  Päevakorra projekt:

  

 

Jrk.nr.

Päevakorra punkt

Ettekandja

Kellaaeg

1.

 Avasõnad

Arvo   Sarapuu

15:00

2.

Säästliku   energia tootmine kompaktse koostootmise tehnoloogial

Sander   Saat, Lauri Tabur. Green Fuel Energy OÜ

15:05

3.

 Informatsioon   „Tallinna säästva energiamajanduse tegevuskava aastateks 2011-2021“   täitmisest.

Villu   Pella

15:50

4.

 Lühiülevaade   Tallinna energiapäevadega seotud sündmustest (velokoda-ökomäss)

Pille   Arjakas, Villu Pella

16:15

5.

 Muud   nõukogu liikmetele poolt tõstatatud küsimustest 

Nõukogu   liikmed

16:30

6.

 Aasta   lõppkoosoleku päevakord, asukoht ja kuupäev

Nõukogu   liikmed

16:40

7.

 Lõppsõna  

 Arvo   Sarapuu

16:50

 Lisa: Informatsioon „Tallinna säästva energiamajanduse

          tegevuskava   aastateks 2011-2021“ täitmise kohta

 

 

Arvo Sarapuu

Nõukogu esimees

Viimati muudetud: 07.10.2015