Tallinna energiapäevad


 

 

Tallinna Keskkonnaamet korraldab energiaressursside efektiivsema kasutamise alase teadlikkuse tõstmiseks  üle-linnalisi energiapäevi alates 2011.aastast. Aastatel 2011-2013 toimunud energiapäevade tutvustav info on leitav https://www.tallinn.ee/est/Energiapaev-2013

Tallinna Energiaagentuur oli Keskkonnaametile energiapäevade kaaskorraldajaks 2013. ja 2014.aastal, alates 2015. aastast vastutab  Tallinna Energiaagentuur energiapäevade korraldamise eest.

Linnapeade Pakt, millega on Tallinn liitunud, seab  üheks eesmärgiks elanikkonna seas energiatõhususe alase teadlikkuse tõstmist ja energiasäästu propageerimist.  Tallinna energiapäevi korraldatakse Linnapeade Paktiga võetud kohustuste täitmiseks.

 

Tallinna Energiapäev 2018

Euroopa Liidu Säästva Energia Nädala (EUSEW) raames korraldatakse kaks teadlikkuse tõstmise regionaalset üritust.

Euroopa Komisjoni poolt algatatud Euroopa Säästva Energia nädala (EUSEW) raames korraldab Tallinna Energiaagentuur koos MTÜ-ga ESAKODA ja Euroopa Komisjoni Eesti Esindusega 22.05.18 regionaalse energiapäeva, mille teemaks on 

„Energiasäästlik mõtteviis hoonetes – kuidas    tegutseda.“ 

 http://www.tallinn.ee/est/energiaagentuur/MTU-ESAKODA-energiapaev.

Linnapeade Paktiga liitumise 10.aastapäeval korraldame  koos euroopa Regioonide komitee ja Eesti Linnade ja Valdade Liiduga Rakveres ART HOTEL KONVERENTSIKESKUS (Lai 18, Rakvere, 44308) 24.05.18 seminari "Ülemaailmne linnapeade kliima- ja energiapakt -  räägime Euroopa tulevikust".

Euroopa Säästliku Energia nädala energiapäev: "Puhtale energiaallikale üleminek”

Konverents on osa Rakvere Rohenädalast 2018 ning avalik mõttevahetus Euroopa teemal Eesti esimene Talanoa* dialoog riigi ja kohalike omavalitsuste vahel.

21-22.septembril osaleb Tallinna Energiaagentuur "ÖKOMÄSSUL", mille üldpealkirjaks on "Ehitus ja ehedus".

Täpsem info leitav veebilehelt www.ecomess.eu

Koostöös Eesti Messidega  toimub Tallinna Energiapäeva seminar "KÜTAME!"   05.oktoobril  2018  kell 12.00-18.00 Energia avastuskeskuses (Põhja pst 29)

12.00 -12.15       Tervitus ja avasõnad

                              Züleyxa Izmailova, Tallinna abilinnapea

12.15 -12.35       Eesti energiamajandus järgmisel kümnendil.

                               Madis Laaniste, MKM Energeetika osakond

12.35-13.00        Riiklikud meetmed elamute energiatõhususe parandamiseks.

                               Triin Reinsalu, SA KredEx

13.00- 13.20       Liginullenergiahoonete küttekulud.

                               Jarek Kurnitski, TTÜ /Eesti Kütte- ja Ventilatsiooniinseneride Liit

13.20-13.40        Kaugküte – tõhus lahendus linnade energiavarustuseks.

                               Priit Koit, Utilitas/Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühing

13.40- 14.00       Taastuvenergia kasutamine kaugküttes- ja jahutuses Tartu näitel.

                               Margo Külaots, Fortum Eesti/FortumTartu AS

14.00 -14.20       Elamupiirkondade energiavarustus. Gaasikütte arenguperspektiivid Tallinnas.

                               Toomas Kundla, Adven Eesti AS

14.20-14.50       Energiapaus

14.50-15.10        Innovaatilised energiavarustuslahendused Tallinna lennusadama näitel.

                               Teet Tark, Hevac OÜ

15.10 – 15.30     Soojuspumpade kasutamine kütteks ning jahutuseks ning nende integreerimine.

                               Raido Malõšev, Kliimaseade OÜ/Eesti Soojuspumba Liit

15.30 – 15.50     Päikeseenergia lahendused kortermajadele ja eramutele.

                               Andres Meesak, Tallinna Energiaagentuur/ Eesti Päikeseelektri Assotsiatsioon

15.50 – 16.10     Elamute renoveerimise kavandamine ja renoveerimisprojekti elluviimine.

                               Aare Vabamägi, Tallinna Energiaagentuur

16.10 – 16.30     Väikekütteseadmed puitkütuste põletamiseks ja nende tõhus käitamine.

                               Ülo Kask, Tartu Regiooni Energiaagentuur/Eesti Biokütuste Ühing

16.30 -16.45       Küsimused-vastused. Kokkuvõte päevast

 

Moderaator - Pille Arjakas, Tallinna Energiaagentuur

 

Seminarile järgneb kl 17-18 AASTA ENERGIATEO auhinnagala.

Tallinna energiapäev 2017energiamess 190

2017. aastal toimub koostöös Eesti Messidega  Tallinna energiapäev 30.09.2017 Järve keskuse messialal. 

http://www.energiamess.ee/232-energiamess-2017-toimub-koostöös-tallinna-energiaagentuuriga.

Energiamess - Kütame! asutati 2015. aastal ja toimus esmakordselt 2016. aasta sügisel Pärnus.

Energiamessi missiooniks on harida energiatarbimisega kokkupuutuvaid Eestimaa elanikke ning edendada (energia)säästlikku ja tarka käitumist igapäevaeluks vajalike oskuste osas. Selleks korraldavad Eesti Messid koostöös energiavaldkonna partneritega igal aastal erinevas Eesti suures linnas platsimessi, antakse välja üleriigiline ajaleht ja toodetakse telesaade. Eesti rahva energiakooli õppeprogrammi materjalid avaldatakse messi veebilehel ja sotsiaalmeedias.

Täpsem info on leitav kodulehelt: http://www.energiamess.ee/  või Facebookist https://www.facebook.com/Energiamess/posts/1557919790913224

 22.-23. septembril  2017 toimub Balti jaama ootepaviljonis Ökomäss,   mille üldpealkirjaks on „Orgaaniline linn“.

Tallinna Energiaagentuur korraldab Ökomässul 22. septembril kell 14-18 seminari „Keskkonnasõbralik miljöö linnas“.    

 22. septembril kell 14-18  toimub Ökomässu  seminar „Keskkonnasõbralik miljöö linnas“.    

Ökomäss on keskkonnateadlikku elulaadi tutvustav kogupereüritus, kus võimalik tutvuda ökoloogilise ehitamise ja eluviisiga, toimuvad töötoad, koolitused, seminarid, filmiprogramm, näitused jms.    

2017. aasta septembris toimuvate  Euroopa  muinsuskaitsepäevade teemaks oli pärand ja maastik. Ka Ökomässu seminar lähtub sellest teemast minnes säästvast renoveerimisest ja miljööaladest pisut kaugemale  linnaruumi. Vaatluse all on  maastiku  olulisus  linnalises elukeskkonnas.  Seminari kavas on ettekanded alates pärandkultuuri  mõtestamisest kuni kontrrevolutsioonini Tallinna kesklinnas.  Ettekannetega esinevad Tarmo Elvisto, Jaan Tamm, Triin Talk, Jaak-Adam Looveer, Karin Bachmann ja Leonhard Lapin.    

Pikemalt saab lugeda ja seminarile registreeruda lehel:  http://ecomess.eu/seminar-2017/    

23. septembril toimub Balti jaamas Ökoehitusmess. Koos messiga toimuvad töötoad suurtele ja tegevused lastele. Avatud on ka näitused ja söögikohad.    

Kell 11-18 toimub seminar “Ehita keskkonnateadlikult”, kus  vaatluse all on päevakajalised teemad ökoehituses ja restaureerimises. Kell 13-15 on kavas kohalike omavalitsuste valimise eelne  erakondade ja valimisliitude esindajate debatt miljööalade  olulisuse, kaitsmise ja kasutamise teemal.    

Ökomäss toimub juba seitsmendat aastat, peakorraldajaks on Säästva Renoveerimise Infokeskus (SRIK), kaaskorraldajateks Tallinna Energiaagentuur, Eesti Vabaõhumuuseumi  Maa-arhitektuuri keskus, Eesti Muinsuskaitse Selts, Lahemaa Rahvuspark.

Ökomässu läbivaks teemaks on kultuuri ja keskkonna kohtumine.    

Ökomässul osalemine on tasuta. Täpsem info kogu ürituse kohta on leitav veebilehelt www.ecomess.eu.

 

Tallinna energiapäev 2016

Energiatõhususe alaste lahenduste leidmiseks on linnal hea koostöö Tallinna Tehnikaülikooliga - 17. mail korraldas  TEA seminari korterelamute tervikliku rekonstrueermise teemal, kus esinesid ettekannetega mitmed oma ala väljapaistvad professorid.  Seminari kohta rohkem infot ja ettekanded: http://www.tallinn.ee/est/energiaagentuur/Seminar-korterelamute-rekonstrueerimisest

Euroopa Komisjoni poolt algatatud Euroopa Säästva Energia  nädala (EUSEW) raames korraldas  Tallinna    Energiaagentuur koos MTÜ-ga  ESAKODA ja Euroopa Komisjoni  Eesti Esindusega 02.06.16  regionaalse energiapäeva, mille teemaks oli  „Energiasäästlik mõtteviis hoonetes – kuidas    tegutseda.“  http://www.tallinn.ee/est/energiaagentuur/MTU-ESAKODA-energiapaev

Alates 2014 aastast on Tallinna Energiaagentuur osalenud kaaskorraldajana keskkonnafestivalil Ökomäss, mille eesmärgiks on propageerida elukeskkonna ja ehituspärandi säilitamist säästva renoveerimisega.

2016. aastal toimus Ökomässu raames merekulutuuriaasta aasta puhul rahvusvaheline konverents Linnahallis mereäärsete suurte avalikus kasutuses olevate ehitiste renoveerimise teemal ning Patarei Merekindluses Tallinna Energiapäeva seminar, kus vaagiti energiatõhususe saavutamise teemat. Seminari ettekanded: http://www.tallinn.ee/est/energiaagentuur/Energiapaeva-seminar-Okomassul-2

 

Tallinna energiapäev 2015

2015. aastal korraldas Tallinna Energiaagentuur  kaks  Tallinna energiapäevadega seotud üritust:

18.06 toimus Euroopa Komisjoni poolt algagatud Euroopa Säästva Energia nädala (EUSEW) raames peetud regionaalse energiapäeva üritusena tudengite arhitektuurivõistluse VELOKODA tööde näituse avamine Vaba Lava fuajees.

Tallinna Energiaagentuuri ja Eesti Kunstiakadeemia eestvedamisel toimus 18. juunil kell 11 Telliskivi loomelinnakus Vaba Lava majas tudengitele suunatud arhitektuurivõistluse „Velokoda“ laekunud tööde näituse avamine, ühtlasi kuulutati samas välja võistluse võitjad.

Tallinna Energiaagentuur koostöös Tallinna Keskkonnaameti, Tallinna Linnavaraameti ja Tallinna Linnaplaneerimise Ametiga ning Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuriteaduskond kuulutasid detsembris välja tudengitele suunatud arhitektuurivõistluse “Velokoda”, mille eesmärgiks oli saada sobiv ideelahendus korterelamute piirkonda sobiva jalgrataste mugavaks ööpäevaringseks hoidmiseks mõeldud lukustatava rattamaja mudeli väljatöötamiseks.

Võistlusele laekus palju huvitavid ideid, mis väärivad edasiarendamist. Kindlasti on tudengitel kui rattaga sõitjate  suurel sihtgrupil oma kogemuse kaudu tekkinud palju ideid  kuidas võiks olla mugavalt ja turvaliselt korraldatud jalgrataste hoidmine. Sellised lukustatavad rattamajad korterelamute õuealadel meelitavad jalgrattaga sõitma senisest enam kaaskodanikke, mis  aitab kaasa rahva tervise tõusule, müra  ja CO2 emissiooni vähendamisele  ning ilmestab linnaruumi. Korraldatud arhitektuurivõistlus aitab kaasa Tallinna ambitsioonikale eesmärgile saada 2018. aastal Euroopa roheliseks pealinnaks.

Euroopa Säästva Energia Nädala raames toimuvad Brüsselis mitmed kõrgetasemelised konverentsid ja valdkondlikud kohtumised ning energia efektiivse kasutamisega seotud projektide auhindamise üritus, ühtlasi korraldatakse Euroopa Liidu liikmesriikides energiapäevad. Täpsemalt saab nädala olemuse ja üritustega tutvuda veebilehel: www.eusew.eu.

Pilte näituse avamiselt saab vaadata http://www.tallinn.ee/est/energiaagentuur/VELOKOJA-naituse-avamine-18.06.-Fotod-Reio-Avaste-2

 

19.-20.09 oli Energiaagentuur Tallinna Energiapäeva raames väljas energiatelgiga Ökomässul, mis toimus Patarei Merekindluses.

 Energiatelk avati ühe osana traditsioonilisest  elukeskkonna üritusest „Ökomäss“.    

Patarei Merekindlusse üles seatud energiatelgis  tähistati ühtlasi Tallinna Energiapäeva. Telgis oli külastajatele avatud näitus arhitektuurivõistluse „Velokoda“ võidutöödest ning energiaagentuuri poolt koostatud ülevaatlik näitus valgustuse arengust meie kodudes „Pirrust LED-lambini“, nii arhitektid kui energiaaudiitorid andsid aga nõu miljööaladel paiknevate korterelamute tervikrekonstrueerimiseks. Energiasäästu  ja tervisliku sisekliima saavutamise ning hoonetes taastuvenergia kasutamise kohta andis nõu MTÜ ESAKODA ja Eesti Päikeseenergia Assotsiatsioon.  Energiatelk oli avatud laupäeval kella 11-18 ja pühapäeval kella 11-15.    

 Pühapäeval, 20. septembril sai Katlamajas kuulata loenguid teemal „Traditsioonilised materjalid, minevik ja tänapäev.” Tallinna Energiagentuuri juhataja Villu Pella esines  seminaril ettekandega energiatõhususe saavutamisest miljööaladel.    

Energiatelgi kohta  saab rohkem infot: http://ecomess.eu/energiatelk/    

Tallinna Energiapäev korraldatati keskkonnasõbraliku  liikumise kuu raames. Keskkonnasõbraliku liikumise kuu tipnes  20. septembril Telliskivi loomelinnakus Autovaba päeva tähistamisega.

Pilte energiatelgist saab vaadata galeriist: http://www.tallinn.ee/est/energiaagentuur/Tallinna-energiapaeva-energiatelk-Okomassul-2

 

Tallinna energiapäev 2014

Tallinna Energiaagentuur korraldas energiasäästunädala raames kaks üritust – seminari elamute rekonstrueerimisest ja Tallinna Energiapäeva.

14. novembril kell 11  Rävala pst 8 seminaril jagati kogemusi eelmisel korterelamute rekonstrueerimise toetuste perioodil läbiviidud edukatest projektidest, renoveerimise seire uuringust ja tutvustatakse uuel struktuurivahendite perioodil avaneva toetuse tingimusi. Samuti tuleb juttu ka tõusva aktsiisimäära tõttu hüppeliselt kallineva õliküttel katla vahetamise alternatiividest ja selle vahetamise toetusest, mis avaneb peagi SA KredExi vahendusel. Elamute energiatõhusamaks renoveerimisel on oluline roll just terviklahendustel, mis sisaldab lisaks energiakulude kokkuhoiule ka soojustagastusega ventilatsioonisüsteemi väljaehitamist, et tagada hoonetes nõuetele vastav sisekliima ja elanike tervis.

Päevakava:    

      11.00-11.10 Tervitussõna - Tallinna Linnavalitsus,      Arvo Sarapuu       

      11.10-11.40 „Hoonete  tervikrekonstrueerimine“ - TTÜ prof. Targo Kalamees      

      11.40-12.10 „Õlikütte  alternatiiv Eestis“ - TTÜ prof. Aadu Paist      

      12.10-12.30 „Renoveeritud korterelamute seire uuringu tulemused“ - TTÜ, Anti Hamburg      

      12.30-13.00 „ENMAK uuringu tulemused soovituslike rekonstrueerimispakettide ja nende tasuvuse osas“ - TTÜ prof. Jarek Kurnitski      

      13.00-13.30 paneeldiskussioon, küsimused esinejatele      

      13.30-14.00 kohvipaus      

      14.00-14.30 „Korterelamu rekonstrueerimistoetuse põhisuunad ning väikeelamute kütteseadme uuendamise toetuse tingimused“ – SA KredEx , Kalle Kuusk      

      14.30-14.45 „Elamu tervikrekonstrueerimine Sõpruse 202 näitel: kas ootused vastasid tegelikkusele" - Anvar Kima      

      14.45-15.00 "Kompleksrekonstrueerimine andis kohe säästu" - KÜ Koskla 7, Marek Viik      

      15.00-16.30 "Kuidas tegutseda energiasäästlikult hoonetes?"  - MTÜ ESAKODA      

      15.00 – 15.10 Sissejuhatus teemale – Ragnar Kuusk, MTÜ ESAKODA      

      15.10 – 15.20 Video Koskla 7 - rekonstrueerimise kogemused, taastuvenergia kasutamine      

      15.20 – 15.30 Marius Vahter, Ait-Nord OÜ       

      15.30 – 15.40 Eerik Kaste, Anrebell OÜ      

      15.40 – 15.50 Karl Sooväli, S.F.P. Group OÜ      

      15.50 – 16.00 Tiit Adams, Küttepartner OÜ      

      16.00 – 16.10 VVV, Ventilatsioon Vastavalt Vajadusele -  Viljo Kaul, Termex OÜ      

      16.10 – 16.20 Soojuspumbalahendused hoonetele - Lembit  Ida, Movek Grupp OÜ      

      16.20 – 16.30 Energiatõhus renoveerimine - Aivar  Paabo,  Profener OÜ  

 PDF faili seminari päevakorraga leiab siit, fotod energiapäeva seminarist http://www.tallinn.ee/est/energiaagentuur/Tallinna-energiapaeva-2014-seminar-2

 

Tallinna Energiapäeva  kogupereüritus  Mustika kaubanduskeskuses Tammsaare tee 116 15. novembril kell 12.

Päevajuht Urmas Vaino

12.00 Energiapäeva avamine

 • Energia avastuskeskus: teadusteater
 • TTÜ Robotiklubi esitlus
 • Loosime auhindu
 • Rattamajade arhitektuurikonkursi väljakuulutamine
 • Lasteaedade joonistuste näitus
 • Mustamäel asuva korteri säästev renoveerimine, näitus "Black Hill"
 • Muusikaline vahepala

TÖÖTOAD:

 • Energia Avastuskeskus: LED –lambi töötuba
 • MTÜ Ökokratt: taaskasutuse töötoad
 • Robootikaringi roboti  valmistamise töötuba

MINIMESS osalevad energiasäästu pakkuvad firmad

 • MTÜ ESAKODA: energiasäästlikud tehnilised lahendused elamutele

15:00 Päeva lõpetamine

 

Tallinna energiapäeva tutvustav voldik ja plakat.

Tallinna energiapäeva pildid on leitavad:http://www.tallinn.ee/est/energiaagentuur/Energiapaev-2014-4

Tallinna energiapäeva üritused toimusid üle-eestilise energiasäästunädala 2014 raames.

 

 

Viimati muudetud: 02.10.2018