Tallinna linna säästva energia ja kliimamuutustega kohanemise tegevuskava

Lähteülesanne

Tallinna linna säästva energia ja kliimamuutustega kohanemise tegevuskava lähteülesanne.

Protsess

Ajakava 2019.png

Koostöö ja avalikustamine

05. märtsil 2019 toimus Tallinna Botaanikaaias tegevuskava koostamise protsessi raames avatud ruumi meetodit kasutades ajurünnak, kus osales kokku ca 40 inimest riigiametitest, Tallinna linna ametitest, mittetulundusühingutest, ülikoolist, teistest linnadest ja naaberomavalitsustest. Teemad, millel üle arutleti, olid:
-   kliimaeesmärgid ja energiasääst atraktiivse linnaruumi ja elukeskkonna tööriistad, mille all käsitleti ka energiatõhususe nõudeid ning nende seost tervikliku elukeskkonnaga. Samuti koostööd eri ametkondade vahel, et täita nii kliimaeesmärke kui saavutada parem linnaruum tervikuna;
-   uut moodi mõtlemine jahutus- ja energiavajadusest;
-   finantsvoogude kooskõlla viimine madala süsinikuga majandusele üle minemiseks nii era- kui avalikus sektoris ja ressursside teadlik kasutamine;
-   rajaleidjad ja nende roll;
-   täistaimne toitumine Tallinnas.

Juunist septembrini on toimunud esialgsed konsultatsioonid linna teiste ametitega - Linnavaraamet, Keskkonna- ja Kommunaalamet, Transpordiamet, Sotsiaal- ja Tervishoiuamet -  ja ettevõtjatega. 

Detsembris on tegevuskava saadetud tutvumiseks linna ametitesse, kust tagasisidet ootame jaanuari  2020 keskpaigaks.

Viimati muudetud: 06.01.2020