Benefit for non-profit making activities - Peaceful Home program

Benefit for executing non-profit making projects in the fields of activity related to Peaceful Home program topics.

  • Taotlemine

  • Taotluse esitamiseks sisene iseteeninduskeskkonda.
  • Iseteeninduskeskkonnas vali pealkirja "Projektitoetused" alt nupp "Taotle projektitoetust".

  Personal identification

  Logi sisse ID kaardi abil.

  Result

  • Linnasekretär otsustab komisjoni ettepaneku alusel toetuse andmise või mitteandmise.
  • Taotlejat teavitatakse toetuse andmisest või mitteandmisest e-kirja teel.
  • Taotlejaga sõlmitakse toetuse leping või saadetakse teade mittetoetamise kohta.
  • Hiljemalt 30. päeval pärast projekti lõppemist esitatakse toetuse andjale tegevusaruanne ja kuluaruanne.

  What to do when the result is unsatisfactory:

  Käskkirjale on õigus esitada vaie vastavalt Haldusmenetluse seadusele või vaidlustada Tallinna halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates käskkirja teatavakstegemisest.

  Tallinn City Office

 • Providers   Service providing location