Koolituspäev ülelinnalise alushariduse aineühenduse töökogemusliku õppepäeva raames 20.02.2018 Allika Lasteaias