16.03. Juubilaride õnnitlemine Kultuuriskeskuses KAJA