Lahtised õppetegevused

Õpetajad vahetasid kogemusi robootiliste vahendite lõimimisest õppetöösse.