"Meelespealille" ja "Päevalille" rühmade õppekäik Loodusmuuseumisse KIKi projekti raames!