2017-11-22 EV 100 lasteaedades: Korduskasuta - anna esemele uus elukell - töötuba "Pääsukesed"

Tallinna Suur-Pae Lasteaed osaleb üleeuroopalisel jäätmetekke vähendamise nädalal, et anda panus inimeste teadlikkuse tõstmisse jäätmetekke vähendamise ja vältimise ning kordus- ja taaskasutuse valdkonnas. Jäätmete vähendamise nädal toimub novembri eelviimasel nädalal (18.-26. november).
5.aiarühma JAANIUSSIKESED töötuba nr 3: "Pääsukesed" 2-3.aastased lapsed koos lastevanematega. Juhendaja: õpetaja Tatjana Motšernak