2017-11-22 EV 100 lasteaedades: Korduskasuta - anna esemele uus elukell - töötuba "Tallinna tornid"

Tallinna Suur-Pae Lasteaed osaleb üleeuroopalisel jäätmetekke vähendamise nädalal, et anda panus inimeste teadlikkuse tõstmisse jäätmetekke vähendamise ja vältimise ning kordus- ja taaskasutuse valdkonnas. Jäätmete vähendamise nädal toimub novembri eelviimasel nädalal (18.-26. november).
5.aiarühma JAANIUSSIKESED töötuba nr 2: "Tallinna tornid" 6-7.aastased lapsed koos külalistega. Juhendaja: õpetaja Irina Rodionova