21.02. Meelespealille rühma lapsed käisid ekskursioonile Eesti Lastekirjanduse keskusesse.