Veeteemaline vestlusring

18. oktoobril toimus veeteemaline loeng veeringlusest. (AS Tallinna Vesi)