2018-01-16 Õpiku “Minu eesti keel - eesti keele õpik vene emakeelega koolieelikutele” praktiline koolitus

16.01.2018 toimus Tallinna Suur-Pae Lasteaia metoodikakeskuses (Punane 29) eesti keele õpetajatele õpiku “Minu eesti keel - eesti keele õpik vene emakeelega koolieelikutele” praktiline koolitus.