2018-01-17 Tallinna Mardi Lasteaia külaskäik

17.01.2018 Eesti keele kui teise keele metoodikakeskus kutsub Tallinna Mardi Lasteaia õpetajaid keelekümblusrühmade avatud tegevustele Tallinna Suur-Pae Lasteaias