2018-08-07 Arutelu taimede elust

Programmi Roheline Kool raames toimus Pääsuksete rühma lastel ja õpetajatel arutelu taimede elust.