2018-09 Liiklusohutuskoolitus lastele Laste Liikluspargis

Suur-Pae Lasteaia lapsed osalesid liiklusohutuskoolitusel Laste Liikluspargis (rühmad 6, 8, 9)