27 08 Juuli- ja augustikuu juubilarid kultuurikeskuses Kaja