3.03 Koolieelikute etlemiskonkurss Kultuurikeskuses Kaja