Keskkonnategevuste nädal

Pokude, Rõõmupallide , Mesimummude rühmad tähistasid keskkonnategevuste nädalat.