1. Klass

Esimesse klassi astumine

Lapsevanem esitab:

  • Isikut tõendava dokumendi, lapse sünnitunnistuse, kui on lapse pass või ID koopia (копии личного документа, свидетельства о рождении ребенка и если есть ID или паспорта ребенка) 
  • Tervisekaart (карта здоровья)
  • Lapse individuaalse arengukaart (LIK) (lasteaiast) (карта индивидуального развития ребенка-при поступлении из садика)

Avaldus 

Viimati muudetud: 25.02.2021