10. Klass

10 klassi sisseastuja esitab:

  • Sisseastuja isikut tõendava dokument (selle puudumisel sümmitunnistuse või –tõendi) ametliku kinnitatud ärakiri või väljavõte;
  • Sisseastuja põhihariduse omandamist tõendava dokumendi original või ametlikult kinnitatud ärakiri või välisriigi omandatud haridust või läbitud õpet tõendava dokumendi või selle ametlikult kinnitatud ärakiri;
  • Eesti keele kui teise keele tunnistuse koopia;
  • Väljavõte õpilase tervisekaardis

Taotlus 10. Klassi vastuvõtmiseks

Viimati muudetud: 04.06.2020