Kontsert "Põlvest põlve armastades",

G.Otsa muusikapalu esitavad sotsiaalse loomeprojekti "Kokkupuude" muusikud