7.02 Eakate juubilaride õnnitlemine Kultuurikeskuses Kaja