2020-03-04 Looduskonverents „Avastusõppe kasutamine looduse uurimisel“

Programmi „Roheline kool“ raames Looduskonverents „Avastusõppe kasutamine looduse uurimisel“ - keskkonnaharidust toetavate lasteaedade hea praktika jagamine kolleegidega, muutuste eduloo oma keskkonna tegevuste tutvustamiseks teistele lasteaedadele.